Vaše časté otázky (FAQ)

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky mojich klientov.

1. Ako kŕmiť psa v mladom veku, aby sme predišli pediatrickým ortopedickým ochoreniam?
Správny vývoj kostry psov počas ich rastu vieme dosiahnuť len pomocou kvalitných komerčných kŕmiv so správnym pomerom základných živín a obsahom minerálnych látok a vitamínov. Je potrebné rešpektovať jednotlivé fázy rastu psa od odstavu až po dosiahnutie pohlavnej a rastovej zrelosti. Najintenzívnejší rast psa je medzi 4.- 6. mesiacom veku. Pri kŕmení je potrebné akceptovať hmotnosť psa. Preto sa odporúča vážiť psa každé 2 týždne a prispôsobiť dávku krmiva ako aj rešpektovať tzv. žravosť psa.
2. Aká je cena za konzultáciu s vami?
Cena za konzultáciu alebo operáciu je dohodnutá individuálne a vždy vopred.
3. Viete mi zhnodnotiť RTG snímok môjho psa a navrhnúť liečbu?
Áno, samozrejme. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
4. V akom veku sa dá zistiť dysplázia bedrového a lakťového kĺbu?
Jednoznačne stanovisko sa dá zistiť röntgenologickým vyšetrením až vo veku 12 mesiacov psa, po ukončení jeho rastu. Existuje tzv. včasná diagnostika DBK a DLK od 4 mesiaca veku. Vytvorí sa viac röntgenogramov bedrových kĺbov – distrakčný index a pomocou týchto pohľadov vieme určiť budúci vývoj v bedrových a lakťových kĺboch. Psom s predispozíciou k týmto dedičným ochoreniam odporúčame včasnú diagnostiku. Vieme potom predchádzať rozvoju artrózy v kĺboch, aj keď pes nebude zaradený do plemenitby.
5. Môžem sa na Vás obrátiť aj s pomocou pri krívaní dojníc?
Áno, rád Vám pomôžem aj v oblasti ortopédie hov. dobytka a koní.
6. Čo ak pes začne v mladom veku krívať?
Bezodkladne je potrebné navštíviť veterinárnu ambulanciu resp. kliniku a nechať psa vyšetriť. Včasné odhalenie príčiny krívania pomôže stanoviť diagnózu, terapiu ako aj prevenciu.
7. Čo sú to chondroprotektíva?
Sú to látky, ktoré ovplyvňujú rast kĺbovej chrupky v priebehu rastu, ale hlavne v neskoršom období, stredný vek a staroba, kedy sa podieľajú aj na terapii degeneratívnych procesov v kĺboch. Kĺbová chrupka sa vekom opotrebuje a kosť pod chrupkou začne byť preťažená, čo vyvoláva bolesť. Chrupka neobsahuje nervové zakončenia a preto nikdy nespôsobuje bolesť.
8. Je prechodový stavec v bedrovokrížovom spojení dedičné ochorenie?
Doposiaľ nebola stanovená jeho etiológia. Ale psov s typom 2 a 3 sa neodporúča používať pri plemenitbe. Prechodové stavce vyvolávajú nestabilitu v L- S spojení. V strednom a geriatrickom období psa môže vyvolať degeneráciu medzistavcovej platničky a neskôr slabosť panvových končatín a krívanie.
9. Kedy sa dá zistiť prechodový stavec?
Najpresnejšie v dospelosti a to röntgenologickým vyšetrením.
10. Viete mi aj zoperovať zviera?
Áno, operácie sú momentálne možné v meste Košice a Prešov.