Ortopédia psov a mačiek

konzultácia - diagnostika - terapia - prevencia

 

Ortopédia psov a mačiek

 • Bedrový kĺb
  - Choroby bedrového kĺbu - luxácia a Perthesova choroba
  - Terapia dysplázie bedrového kĺbu
 • Kolenný kĺb
  - Luxácia pately – terapia a vydanie certifikátu
  - Ruptúra predného skríženého väzu - TTA Rapid, Extraartikulárna metóda
 • Ramenný kĺb
  - Osteochondritis dissecans
  - Tendinopátia m.biceps brachii
 • Lakťový kĺb
  - Osteochondritis dissecans
  - Terapia dysplázie lakťového kĺbu
 • Terapia zlomenín
  - Konzervatívna terapia
  - Osteosyntéza
 • Artrodézia kĺbov
 • Rastové deformity kostí
  - Valgózne a varózne deformity končatín
  - Syndróm krátkej ulny alebo radia
 • Výživa a kŕmenie u rastúcich psov
  Terapia pediatrických chorôb psov


Najčastejšie ortopedické ochorenia (vrodené, získané, dedičné, vývojové)

 • Osteochondritis dissecans
  Porucha premeny kĺbovej chrupky na subchondrálnu kosť. Vyvíja sa medzi 4- 6 mesiacom veku a klinické prejavy sú viditeľné medzi 6- až 8 mesiacom veku.
 • Calveova a Perthesova choroba
  Je to aseptická nekróza hlavice stehnovej kosti u miniatúrnych plemien psov ( odumieranie a deštrukcia kostného podkladu). Príčinou je pravdepodobne porucha krvenia hlavice vzniknutá trombotizáciou ciev.
 • Luxácia pately
  Nie je to choroba, ale stav v kolennom kĺbe, kedy jabĺčko sa striedavo vysúva na vnútornú alebo vonkajšiu stranu kolenného kĺbu . Vykĺbenie môže byť striedavé alebo trvalé – stupeň vykĺbenia podľa intenzity. U miniatúrnych a malých plemien je príčina genetická a vykĺbenie na vnútornú stranu, alebo traumatická na vonkajšiu stranu kolenného kĺbu. Terapia 2- 4 stupňa je nevyhnutná ako prevencia artrózy a zlepšenie biomechaniky v kolennom kĺbe.
 • Predčasný uzáver rastových platničiek na dlhých rúrovitých kostiach končatín
  Postihuje veľké a ťažké plemená psov v období najintezívnejšieho rastu a spôsobuje vytáčanie hrudníkovych končatín smerom von alebo dovnútra osy tela.
 • Dysplázia bedrových a lakťových kĺbov
  Geneticky podmienené vývojové ochorenie bedrových a lakťových kĺbov . Každý pes pred zaradením do plemenitby musí mať röntgenologický certifikát. Do chovu by mali byť zaradené len psy prosté dysplázie. DBK a DLK vytvára podmienky pre rozvoj atrózy v kĺbe – stuhlosť kĺbu, obmedzený pohyb, tvorba osteofytov ( kostný výrastok) v okolí kĺbovej chrupky, efúzia kĺbu- zvýšená produkcia kĺbovej tekutiny s nižšou vyživovacou a frikčnou kapacitou.
  Dôležitá je včasná diagnostika DBK a DLK vo veku 4- 6 mesiacov. Umožní prognózovanie vývoja v kĺbe a chirurgickým zásahom usmerníme jeho vývoj. Chirurgickým zásahom v tomto období sa zníži pravdepodobnosť rozvoja artózy v kĺbe, aj keď pes nemôže byť potom zaradený do plemenitby.
 • Klinická diagnostika luxácie pately - certifikát

 

Chirurgia mäkkých tkanív psov a mačiek

 • Chirurgia chorôb hrudníka
 • Chirurgia chorôb zažívacieho aparátu
 • Chirurgia močového aparátu
 • Herniotómie
 

Traumatológia a choroby chrbtice

 • Zlomeniny kostí
 • Vykĺbenia kĺbov
 • Choroby chrbtice

 

Chirurgická onkológia

 • Diagnostika a chirurgická terapia nádorov u psov a mačiek
 

Röntgenologická diagnostika chorôb psov a mačiek / DBK a DLK

Využíva sa na potvrdenie alebo vyvrátenie klinickej diagnózy, hlavne pri ochoreniach kostného podkladu a kĺbov alebo mäkkých tkanív pomocou kontrastných látok.

 • Rӧntgenologická diagnostika DBK s certifikáciou a včasná diagnostika.
 • Rӧntgenologická diagnostika DLK s certifikáciou a včasná diagnostika.
 • Hodnotenie rӧntgenogramov chorôb kostí a kĺbov.
 • Hodnotenie rӧntgenogramov na prechodový bedrovo - krížový segment.
 • Hodnotenie rӧntgenogramov chorôb chrbtice a myelografiou.
 • Hodnotenie rӧntgenogramov chorôb zažívacieho, dýchacieho a močového aparátu.
 • Prevencia pediatrických ortopedických chorôb.
 • Röntgenologická diagnostika anomálií chvostov.

 

Chirurgicko - ortopedická a röntgenologická konzultácia pre veterinárnych lekárov

Môžete sa spoľahnúť

Vášmu miláčikovi poskytneme kvalifikovanú odbornú pomoc. Využite konzultačnú, klinickú a poradenskú skúsenosť na základe 46 ročných činností v oblasti veterinárnej medicíny - zvlášť v ortopédii, röntgenológii a chirurgii psov a mačiek a tiež chirurgickej a ortopedickej onkológii na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. Je jediným medzinárodne certifikovaným hodnotiteľom dysplázie bedrových (DBK) a lakťových kĺbov (DLK) na Slovensku.

viac o mne