Prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD, CSc

Vysokú školu veterinársku ukončil v roku 1974 promóciou a 1. apríla  toho istého roka začal pracovať na Katedre chirurgie a ortopédie ako asistent.

Postupne spracoval dizertačnú prácu, v roku 1987 bol menovaný docentom a v roku 2002 mu prezident SR odovzdal diplom profesora pre veterinárnu chirurgiu a ortopédiu.

Prevencia a včasná diagnostika ortopedických chorôb psov je prospešná pre psov a ich majiteľov.

Od roku 1989 bol takmer 24 rokov prednostom Kliniky chirurgie a ortopédie a neskôr Kliniky malých zvierat.

Celý svoj profesijný život pôsobil na UVLF v Košiciach a venoval sa klinickej, pedagogickej a vedecko - výskumnej činnosti so zameraním na chirurgiu, ortopédiu a röntgenológiu. 

Valent Ledecký je zároveň výlučným hodnotiteľom röntgenogramov na DBK a DLK u 7 plemien psov na Slovensku. Hodnotí DBK aj u mačiek.

Prešiel takmer všetkými špecializáciami v oblasti chirurgie zvierat. Najviac sa vedecky, pedagogicky a klinicky venoval malým zvieratám - psom a mačkám.

Zo špecializácie má najväčšie skúsenosti a znalosti z oblasti ortopédie, neurochirurgie a rádiografie.

Počas aktívnej pracovnej činnosti navštívil a absolvoval krátkodobé a dlhodobejšie pobyty na významných veterinárskych univerzitách v Európe a v USA.

Valent Ledecký je  členom významných vedeckých a odborných veterinárnych inštitúcii doma a v zahraničí.

Je držiteľom certifikátov:

  • Davos - Osteosyntéza kosti pri ich fraktúrach
  • Mníchov - TPLO metóda terapie ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe psa
  • Praha - TTA Rapid - metóda terapie ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe psa
  • Praha - C-lox metóda terapia chrbtice u psov
  • Zürich - Ruby - metóda terapie ruptúry LCC v kolennom kĺbe psov
  • Dortmund - GRSK DBK a DLK - Medzinárodný certifikát pre hodnotenie röntgenogramov: na DBK, DLK, luxácie pately, prechodových stavcov, anomálii na chvoste